Oryginalne tarcze hamulcowe BMW.

Idealnie wyważone i niezwykle trwałe.

Każdy układ hamulcowy jest tylko tak dobry jak jego poszczególne części: oryginalne tarcze hamulcowe BMW optymalnie współpracują z wszystkimi elementami modułu hamulca, gwarantując wysoką skuteczność hamowania i niezawodność. Także układ ABS Twojego BMW jest idealnie dostosowany do współdziałania z oryginalnymi tarczami hamulcowymi BMW. Doskonała skuteczność hamowania wynika między innymi z dużej średnicy tarcz, którą oblicza się precyzyjnie dla każdego z modeli BMW. Rygorystyczne wymagania BMW względem wymiarów i tolerancji gwarantują precyzyjny geometryczny kształt. Dzięki specjalnej mieszance materiałowej oryginalne tarcze hamulcowe BMW są szczególnie trwałe i odporne. I aby tak też pozostało, wszystkie elementy i dane podlegają stałej kontroli – nawet już po uruchomieniu seryjnej produkcji. Korzystając z oryginalnych tarcz hamulcowych BMW, jesteś zawsze bezpieczny.

Zalety:
• duże tarcze hamulcowe – duże bezpieczeństwo
• optymalna współpraca ze wszystkimi komponentami
• precyzja materiału i wykonania
• długa żywotność
• kompleksowe testy, symulacje i kontrole jakości

Zapisz się do newslettera


Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zobowiązujemy obchodzić się z podanymi informacjami zgodnie z przepisami prawa, zachowując ich poufność.

Informujemy, że wyrażając niniejsze zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie je wycofać, kierując informację na adres e-mail: marketing@premiumarena.pl. Jednocześnie informujemy, że do momentu wycofania zgody przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem.

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO oraz dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, umówienie jazdy testowej, zaproszenie na organizowany event, konkursy, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy BMW, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przechowywane przez okres 10 lat po cofnięciu zgody lub realizacji usługi.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi i przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.