Recepcja

Dział Handlowy BMW

Grzegorz Kosydor
Doradca ds. sprzedaży samochodów BMW
Marcin Tederko
Doradca ds. sprzedaży samochodów BMW
Marlena Bukowska
Menadżer ds. Opieki nad Klientem
Michał Szlachta
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów BMW
Paweł Nocek
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów BMW
Piotr Rutkowski
Doradca ds. sprzedaży samochodów BMW

Dział Handlowy MINI

Damian Lewandowski
Product Genius MINI
Marta Świercz
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów MINI
Łukasz Górecki
Kierownik Działu Sprzedaży Samochodów MINI

Dział Flotowy BMW i MINI

Łukasz Kurzedlak
Aktywny Doradca ds. sprzedaży

Dział Handlowy- Samochody Używane

Cezary Lasota
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów Używanych
Kamil Andrysiak
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów Używanych
Michał Fudała
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

Dział Finansowania i Ubezpieczeń

Klaudia Kaszycka
Doradca ds. Finansowania i Ubezpieczeń
Monika Krawczyk
Doradca ds. Finansowania i Ubezpieczeń

Dział Serwisu

Adrian Ostanówko
Specjalista ds. Rozliczeń Szkód Komunikacyjnych
Arkadiusz Lechowicz
Doradca serwisowy
Daniel Sojda
Asystent ds. Rozliczeń Szkód Komunikacyjnych
Sebastian Kosik
Doradca Serwisowy

Dział Części i Akcesoria

Adrian Listopad
Doradca ds. Sprzedaży Części i Akcesoriów
Anna Zasiadczyk
Doradca ds. Sprzedaży Części i Akcesoriów
Arkadiusz Rybacki
Doradca ds. Hurtowej Sprzedaży Części i Akcesoriów
Maksymilian Bugaj
Accessories Champion

Dział Marketingu

Miłosz Grzelak
Młodszy specjalista ds. Marketingu

Zapisz się do newslettera


Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zobowiązujemy obchodzić się z podanymi informacjami zgodnie z przepisami prawa, zachowując ich poufność.

Informujemy, że wyrażając niniejsze zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie je wycofać, kierując informację na adres e-mail: marketing@premiumarena.pl. Jednocześnie informujemy, że do momentu wycofania zgody przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem.

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO oraz dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, umówienie jazdy testowej, zaproszenie na organizowany event, konkursy, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy BMW, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przechowywane przez okres 10 lat po cofnięciu zgody lub realizacji usługi.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi i przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.