Pakiet Naprawczy BRI

Nasz Pakiet Naprawczy BMW (BRI) pomoże Ci uniknąć nieprzewidzianych wydatków. Za niewielką opłatą uzyskujesz prawo do usuwania usterek, które wystąpią w samochodzie po dacie zakończenia standardowej gwarancji, przez okres od jednego do czterech dodatkowych lat. Dzięki temu nie musisz się martwić o koszty serwisu aż do 6 lat lub 200.000 km (w zależności, który warunek będzie osiągnięty pierwszy). Pakiet Naprawczy BMW (BRI) w każdej chwili zapewnia Twojemu BMW korzyści związane z wykonywaniem napraw przez wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów oraz gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo poprzez użycie Oryginalnych Części BMW. W przypadku sprzedaży pojazdu BMW posiadającego Pakiet Naprawczy BMW (BRI) uprawnienia z niego wynikające przekazywane są na kolejnego właściciela samochodu, dodając tym samym dodatkową wartość przy odsprzedaży.

RADOŚĆ ZNA WARTOŚĆ DOBREGO POMYSŁU.

Nasz Pakiet Naprawczy BMW dostępny jest dla każdego samochodu BMW* posiadającego ważny pakiet serwisowy. W ramach Pakietu Naprawczego BMW wykonywane są naprawy usterek wykraczających poza okres standardowej gwarancji, tak często, jak to jest niezbędne, w ramach zawartego w umowie limitu czasu lub kilometrów, u każdego uczestniczącego w programie Dealera BMW, przedstawicielstwa BMW lub w autoryzowanym serwisie BMW w kraju oraz za granicą.

 

* Pakiet Naprawczy BMW (BRI) może zostać zakupiony jedynie w trakcie trwania 2-letniej gwarancji fabrycznej. Rozszerzenie pakietów Pakietu Naprawczego BMW jest natomiast możliwe w trakcie ważności tego pakietu.

**Pakiet Naprawczy BMW nie obejmuje normalnego zużycia podzespołów pojazdu związanych ze starzeniem się pojazdu oraz jego przebiegiem, takich jak:
- Uszkodzeń lakieru, osłon, paneli, elementów szklanych oraz korozji powierzchniowej takich elementów jak układ wydechowy, elementy zawieszenia, układu hamulcowego itp.
- Wytarcia, odkształcenia, naturalnego odbarwienia, zmiany faktury tapicerki i elementów wewnętrznego wyposażenia samochodu itp.,
- Normalnego zużycia akumulatorów rozruchowych,
- Głośności (np. zmniejszenie komfortu poprzez wiatr, piski i grzechotanie), która nie jest spowodowana bezpośrednio uszkodzoną częścią,
- Opon oraz wyważania i uszkodzeń kół,
- Występowania nieprzyjemnych zapachów, Pakiet Naprawczy BMW nie obejmuje również:
- Naprawy uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania pojazdu w sposób niezgodny z Instrukcją Obsługi pojazdu oraz wypadków losowych (kolizje drogowe, pożar, kradzież, włamanie, itp.) oraz uszkodzeń za które odpowiedzialny jest użytkownik pojazdu (np. uszkodzenia silnika z powodu braku oleju, usterek spowodowanych niewłaściwym paliwem oraz zanieczyszczeniami w układzie paliwa oraz uczestnictwa w wyścigach),
- Kosztów standardowej obsługi przeprowadzanej przez Dealera BMW, czynności regulacyjnych i programowania sterowników wykonywanych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdu, jak również kosztów materiałów eksploatacyjnych,
- Naprawy akcesoriów niezamontowanych fabrycznie.
Klient nabywając Pakiet Naprawczy BMW uzyskuje prawo do określonych napraw objętych pakietem wyłącznie w okresie po wygaśnięciu gwarancji udzielonej na pojazd. Pakiet nie przewiduje wymiany pojazdu na nowy. Warunki świadczenia usług BMW Mobile Care, wszystkie warunki gwarancji i rękojmi (w tym wyłączenia gwarancji i rękojmi) uzgodnione w momencie nabycia pojazdu pozostają niezmienione do końca okresu ich ważności. Pakiet Repair Inclusive określany jako Pakiet Naprawczy BMW nie jest gwarancją w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Zapisz się do newslettera


Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zobowiązujemy obchodzić się z podanymi informacjami zgodnie z przepisami prawa, zachowując ich poufność.

Informujemy, że wyrażając niniejsze zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie je wycofać, kierując informację na adres e-mail: marketing@premiumarena.pl. Jednocześnie informujemy, że do momentu wycofania zgody przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem.

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO oraz dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, umówienie jazdy testowej, zaproszenie na organizowany event, konkursy, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy BMW, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przechowywane przez okres 10 lat po cofnięciu zgody lub realizacji usługi.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi i przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.