Oryginalny wewnętrzny filtr powietrza BMW.

Ciesz się jazdą i świeżym powietrzem.

Czy to drobny pył, pyłki drzew, czy szkodliwe substancje: oryginalne wewnętrzne filtry BMW oczyszczają napływające powietrze ze szkodliwych substancji, znacznie poprawiając jego jakość we wnętrzu pojazdu. Wysoka wydajność filtracyjna wynika z połączenia filtracji mechanicznej i elektrostatycznej oraz zastosowania węgla aktywnego. Aby zapewnić optymalną skuteczność, oryginalny wewnętrzny filtr powietrza BMW – uwzględniając łączną powierzchnię włókniny w wraz z węglem aktywnym – posiada powierzchnię filtracyjną wynoszącą ok. 200 000 m2: odpowiada to paskowi o szerokości 5 mm opasującemu raz całą kulę ziemską. W ten sposób odfiltrowuje się nie tylko mikrocząsteczki, lecz także niebezpieczne dla zdrowia gazy, takie jak ozon, benzol lub tlenki azotu. Poprawia to znacznie jakość powietrza i pozwala swobodnie oddychać zwłaszcza alergikom. Zatroszcz się o świeże powietrze we wnętrzu Twojego BMW – z oryginalnym wewnętrznym filtrem BMW w doposażeniu.

Zalety:
• trzykrotna filtracja: mechaniczna, elektrostatyczna i z wykorzystaniem węgla aktywnego
• niemal całkowite odfiltrowywanie cząsteczek o wielkości do 0,005 mm
• ochrona przed szkodliwymi gazami poprzez zastosowanie węgla aktywnego
• powierzchnia filtracji mechanicznej o wielkości 200 000 m2
• skuteczność filtra zoptymalizowana przez elektrostatykę
• bezpieczeństwo czynne dzięki dobremu samopoczuciu w samochodzie
• odporność na chemikalia i wahania temperatury
• trwałe, nieszkodliwe materiały

Zapisz się do newslettera


Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zobowiązujemy obchodzić się z podanymi informacjami zgodnie z przepisami prawa, zachowując ich poufność.

Informujemy, że wyrażając niniejsze zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie je wycofać, kierując informację na adres e-mail: marketing@premiumarena.pl. Jednocześnie informujemy, że do momentu wycofania zgody przetwarzanie danych będzie zgodne z prawem.

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

Administratorem danych osobowych jest Premium Arena JTB Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w: Łodzi, ul. Rokicińska 190, 92-412 Łódź („Administrator”).

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO oraz dostarczania Pani/Panu informacji o charakterze marketingowym, takich jak newsletter, oferta handlowa, umówienie jazdy testowej, zaproszenie na organizowany event, konkursy, badanie satysfakcji Klienta, na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 
 2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, spółki z grupy BMW, a także firmy świadczące na rzecz administratora usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, a następnie przechowywane przez okres 10 lat po cofnięciu zgody lub realizacji usługi.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi i przekazywania Pani/Panu treści marketingowych;
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 8. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane osobowe co do zasady będą przetwarzane wyłącznie w celu archiwizacyjnym.